s-panel.no > SALGSBETINGELSER

S PANEL GENERELLE SALGSVILKÅR

De gjeldende generelle salgsvilkårene, heretter referert til som (VPN), bestemmer standardvilkårene på grunnlag av hvilke kommersielle transaksjoner mellom SELGER og KJØPER finner sted. De er en integrert del av ethvert kommersielt tilbud, prisliste, samarbeids- eller kjøpsavtale, og KJØPER samtykker automatisk til VPN når samarbeidet starter.

fasades kasetes linea

Vi vil optimere og utarbeide det mest lønnsomme tilbudet for deg!

SEND EN FORESPØRSEL