s-panel.no > Projects > INDUSTRIKOMPLEKS, LATVIA

INDUSTRIKOMPLEKS

Et biomassekraftvarmeanlegg med en elektrisk kapasitet på 3,98 MW og en termisk kapasitet på 15,9 MW, som produserer elektrisitet og varme fra lokale, fornybare energikilder. Energikompleks «Veckrogeli», kraftvarmestasjon.

SANDWICHPANELER FOR VEGGER ⇒
KONSTRUKSJONSPROFILER ⇒

FERDIGE OBJEKTER

Vi vil optimere og utarbeide det mest lønnsomme tilbudet for deg!

SEND EN FORESPØRSEL